تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری

تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری

همانطور که در مقاله قبلی به تعریف شرکت پرداخته ایم شرکت از یک شخص حقیقی یا حقوقی و یا از هر دویشان تشکیل شده‌است. کلیه ی شریکان در شرکت دارای هدف واحد می‌باشند و در واقع سود به دست آمده از شرکت به طور یکسان بین شریک ها تقسیم می‌شود. شرکت متشکل از مدیرعامل و کارمندان و منشی و مشتری است. شرکت‌ها با توجه به قانون تجارت از قالب های گوناگونی تشکیل شده است که می‌توان به عنوان مثال به تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری اشاره کنیم.

تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری 1 10

تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری

حال به بررسی این تبدیلات و تعریف هر یک از آن‌ها می‌پردازیم:
اصلا شاید برای شما سوال پیش بیاید که آیا تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری امکان پذیر است یا خیر؟
زمانی که شخصی ثبت شرکت خود را نهایی کند، طبق قانون می‌تواند موضوع جدیدی را به موضوع فعالیتی که در حال حاضر در شرکت دارد اضافه کند و یا حتی می‌تواند موضوع شرکت را به طور کلی تغییر دهد و اینگونه تغییرات در صورتی انجام پذیر است که همه سهامداران رضایت داشته باشند و با تنظیم صورتجلسه ای در مجمع عمومی فوق العاده شرکت بیان شود. برای برخی از موضوعات انتخاب شده در سازمان گرفتن مجوز الزامی است در این صورت لازم است از قبل برای دریافت مجوز اقدام کنید تا موفق به تغییر و یا اضافه کردن موضوع جدید به شرکت به صورت قانونی شوید. بنابراین تبدیل موضوع شرکت امکان پذیر است.
قبل از تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری باید ابتدا با عبارت شرکت های تجاری آشنا شویم. شرکت تجاری چه نوع شرکتی است؟
با توجه به قانون تجارت هیچ‎گونه تعریفی را در رابطه با شرکت تجاری پیدا نمی کنیم. شرکت تجاری در واقع شرکتی است که اساس کار آن تجارت می‌باشد و در واقع بین دو عضوء یا بیشتر تشکیل می شود. در چنین شرکتی هر فرد سرمایه خود را در شرکت قرار می‌دهد در این صورت سودها و زیان ها در میان سهامداران تقسیم می شود.

تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری 2 7

تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری

انواع شرکت تجاری بصورت زیر است:
• شرکت سهامی: شرکتی است که سرمایه آن از سهام تشکیل شده است و مسئولیت شریکان طبق مبلغ سهامی است که در شرکت قرار داده اند.
• شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است که از دو یا چند عضوء تشکیل می‌شود. سرمایه آن به سهام تبدیل نشده است و مسولیتشان در شرکت به میزان سرمایه خود در شرکت است.
• شرکت تضامنی: شرکتی است که از دو یا چند نفر تشکیل شده است و مسئولیت شرکت و بدهی برای کلیه شریکان به طور یکسان است. در شرکت تضامنی، واژه تضامنی بودن و نام یکی از افراد باید قید شود.
• شرکت مختلط غیر سهامی: شرکتی است که از دو یا چند عضوء تشکیل شده است که وظیفه آن ها علاوه بر سرمایه شرکت ، بدهی شرکت هم می‌باشد.
• شرکت مختلط سهامی: شرکتی است که یک یا چند نفر که سرمایه آن ها به صورت سهام می‌باشد و فقط قرض‌های شرکت به عهده آن‌ها می‌باشد و عده ای دیگر که ضامن می‌باشند، سرمایه آن‌ها جزو سهام نمی‎باشد. به این ترتیب در نام شرکت باید شرکت مختلط و نام یکی از شریکان ذکر شده باشد .
• شرکت نسبی: شرکتی است که بین دو نفر یا بیش‌تر تشکیل می‌شود و مسئولیت هر یک از آن به اندازه سرمایه‌ای که در شرکت قرار داده‌اند می‌باشد.
• شرکت تولید و مصرف تعاونی: شرکتی است که بین تعدادی از شرکاء تشکیل می‌شود و شریکان شغل خود را به تولید و فروش اجناس و اشیاء تغییر می‌دهند.

تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری 3 5

تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری

قانون تجارت، شرکت را به سه نوع تقسیم کرده است که به شکل زیر می باشد:
• شرکت‌هایی که مسئولیت شریکان نامحدود است.
• شرکت‌هایی که مسئولیت شریکان نسبت به سرمایه‌ای که به شرکت داده‌اند می‌باشد.
• شرکت‌هایی که مسئولیت بعضی از شریکان محدود و بعضی دیگر نامحدود است.

تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری 4 4

تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری

شرکت غیر تجاری چه نوع شرکتی است؟
شرکت غیرتجاری شرکتی است که در آن به فعالیت تجاری نمی‌پردازند. می‌توان به عنوان مثال موسسه خیریه، فنی و حقوقی و … نام برد.

انواع موسسه غیر تجاری
• هدف بعضی از موسسه ها به دست آوردن سود نمی باشد. مانند موسسه خیریه
• هدف بعضی از موسسه ها به دست آوردن سود می باشد و سود را بین اعضاء تقسیم می کنند. مانند موسسه علمی فرهنگی

تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری 5 4

تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری

همانطور که گفتیم برای تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری، باید تمامی شریکان رضایت کامل برای این تبدیل را داشته باشند. در غیر این صورت زمانی که شرکت دچار بدهی شود تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری امکان پذیر نمی‌باشد. باید شرایط شرکت در حال حاضر با شرکتی که قصد تبدیل به آن را دارید مطابقت‌های لازم را داشته باشد. به این ترتیب برای تبدیل شرکت به شرکت دیگری گرفتن مجوز ضروری است. در قانون تجارت برای گرفتن مجوز تبدیل انواع شرکت به یکدیگر راهنمایی زیادی نشده است ولی قوانینی را بیان کرده است. ماده ۲۷۸ لایحه قانونی تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام و ماده ۱۳۵ قانون تجارت تبدیل شرکت تضامنی به سهامی قوانین موجود در قانون تجارت می‌باشد.
عناوینی نیز وجود دارد که اخذ مجوز برای آن ها الزامی است. طبق ماده 5 لایحه‌ قانونی، زمانی که سرمایه شرکت به هر دلیلی کاهش پیدا کند شریکان حداقل به مدت یک سال باید در افزایش سرمایه تلاش کنند و یا از راه دیگری که در قانون تجارت بیان شده است استفاده نمایند.

تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری 6 1

تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری

در این قسمت به معرفی انواع تبدیل شرکت ها می پردازیم:
تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص: برای تبدیل شرکت سهامی عام به سهامی خاص قانون تجارت هیچ اقداماتی در این خصوص بیان نکرده‌است و این موجب اختلاف نظر در بین حقوق‌دانان شده‌است. برخی از این حقوقدانان بر این باورند که شرکت سهامی عام به هیچ وجه نمی‌توانند به شرکت سهامی خاص یا شرکت دیگری تبدیل شوند ولی گروهی دیگر بر این معتقدند که در ابتدا شرکت سهامی عام منحل شود و بعد شریکان آن اقدام به شرکت سهامی خاص کنند.
تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام: برای تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام چهار شرط را بیان شده است که عبارتند از : افزودن سرمایه، تنظیم اساسنامه، رضایت از تبدیل شرکت در جلسه مربوطه، از تاسیس شرکت دوسال گذشته باشد، ایجاد ترازنامه
تبدیل شرکت سهامی به یکی از شرکت‌های موضوع قانون تجارت: برای تبدیل شرکت سهامی به یکی از شرکت‌های دیگر، قانون تجارت هیچ اقداماتی در این خصوص بیان نکرده‌است. در صورتی می‌توان این تبدیل را انجام دهند که تمامی شرط‌های گفته شده را رعایت کنند.

تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری 7 1

تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری

تبدیل شرکت تضامنی یا نسبی به شرکت سهامی عام یا خاص: بر اساس قانون تجارت تبدیل شرکت تضامنی یا نسبی به شرکت سهامی عام یا خاص در صورتی که کلیه ی شریکان موافق بودند می‌توانند این تبدیل را انجام دهند. بر طبق قوانینی که در شرکت سهامی ذکر شده است در این صورت باید این قوانین را رعایت کنند اما در کل رعایت این قوانین اختیاری می‌باشد.
زمانی که تبدیل شرکت مراحل خود را با موفقیت به پایان رساند برای معرفی این شرکت جدید با آگهی دادن به مردم اطلاع رسانی می کنند سپس جزء شرکت تبدیل شده قرار می‌گیرند و این تبدیل شرکت برای اشخاص دیگر مورد تایید می‌باشد. این اعتماد از سند و مدرکی که شرکت به دست آورده است ایجاد می‌شود. همان طور که قبلا بحث کردیم قبل از تبدیل شرکت کسانی که با شرکت قبلی معامله‌ای را انجام داده‌اند طلبکار به حساب می‌آیند. زمانی که به شرکت جدید تبدیل می‌شوند افرادی که شرکت را اداره می‌کنند و کنترل شرکت در دست آن‌ها می‌باشد باید با شرکت جدید تطابق داشته باشند.

تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری 8 1

تبدیل موسسات غیرتجاری به شرکت های تجاری

جدید
دیدگاه
برچسب ها