تفاوت شرکت محدود و خاص

تفاوت شرکت مسئولیت محدود و سهامی خاص

سوالی که اکثر کاربران این است که اساسا شرکت با مسئولیت محدود چه تفاوت ی با شرکت سهامی خاص دارد؟ ثبت کدام یک مفید تر است، ثبت شرکت با مسئولیت محدود یا ثبت شرکت با سهامی خاص؟
قبلا از عنوان کردن تفاوت شرکت محدود و خاص، ابتدا به چند تعریف می پردازیم، سوالی که برای اکثریت افراد درگیر در کسب و کار پیش می آید این است که شرکت چیست و به چه معنا می باشد؟ شرکت به معنای بنگاه یا گروه تجاری و یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از هر دو آنها می باشد. بر اساس تعاریف ارائه شده توسط قانون تجارت، شرکت قراردادی است که بر اساس تعریف ارائه شده قانون تجارت، سود حاصل از سرمایه، میان اعضا یا شرکا تقسیم می شود.

تفاوت شرکت محدود و خاص تفاوت شرکت محدود و خاص تفاوت شرکت محدود و خاص 2 1

تفاوت شرکت محدود و خاص


تفاوت شرکت مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص

تعریف شرکت سهامی خاص (Private Joint Stock)
شرکت سهامی خاص، به شرکتی که سهام آن قابلیت داد و ستد در بورس اوراق بهادار را نداشته باشد اما به راحتی توسط مردم قابلیت معامله را دارد، اطلاق می گردد. هنگام تشکیل شرکت های سهامی خاص، تمام سرمایه آن باید توسط مؤسسان آن تأمین گردد و بخشی از سرمایه باید از بانک به صورت سپرده گذاری تامین شود. در شرکت هایی که سهامی خاص دارند بر خلاف شرکت های تضامنی و مشابه شرکت با مسئولیت محدود، مسئولیت موکول شده به هر یک از سهام داران در مورد بدهی های شرکت، محدود به مبلغ سرمایه گذاری شده در شرکت است و در صورت عدم کفایت نیازی به صرف اموال شخصی در این زمینه نمی باشد. در ایران تفاوت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص در این است که این شرکت ها با وجود حداقل سه نفر قابل تشکیل است و سهام این شرکت ها بدون نیاز به ثبت دفتر اسناد رسمی قابلیت انتقال دارند و سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود به صورت اعلامی می باشد. واریز مبالغ اعلام شده به حساب شرکت ضروری نمی باشد. در شرکت سهامی خاص لزوما ۳۵% مبلغ اعلام شده باید به حساب شرکت واریز گردد و ۶۵% در تعهد قید و باقیمانده ظرف پنج سال پرداخت شود.
شرکت با مسئولیت محدود (Limited Liability company)
شرکت با مسئولیت محدود به شرکتی اطلاق می گردد که بر خلاف شرکت های تضامنی، مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی های شرکت محدود می شود به مبلغ سرمایه گذاری شده در شرکت و در شرایطی که مبلغ تعیین شده کافی نباشد، مجبور نیستند از اموال شخصی خود در این راه مصرف کنند. اگر شرکت دچار ورشکستگی یا دچار فقدان مالی شود و قادر به پاسخگویی به طلبکاران خود نباشد، تنها سرمایه سهامداران از بین می رود و طلبکاران نمی توانند باقیمانده مطالبات خود را از اموال شرکت درخواست کنند. شرکت با مسئولیت محدود با دو نفر عضو قابل تشکیل است و تمامی نقل و انتقالات مهم آن از طریق دفتر اسناد رسمی امکان پذیر می باشد.

تفاوت شرکت محدود و خاص تفاوت شرکت محدود و خاص تفاوت شرکت محدود و خاص 4 1

تفاوت شرکت محدود و خاص


تفاوت شرکت مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص

تفاوت شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص:
۱. شرکت های سهامی خاص با وجود ۳ نفر عضو و شرکت با مسئولیت محدود با وجود دو نفر عضو قابل تشکیل است.
۲. در شرکت هایی با مسئولیت محدود تمامی سرمایه در اختیار مدیر عامل شرکت قرار می گیرد. در شرکت های با سهامی خاص، مبلغ سپرده شده به بانک ها، حداقل ۳۵% و گواهی مربوط به آن باید به اداره ثبت شرکت ها پس از دریافت از بانک، تحویل گردد. ۶۵% باقیمانده در تعهد شرکا باقی می ماند.
۳. در شرکت های با مسئولیت محدود ضرورت به انتخاب بازرس اختیاری می باشد اما در شرکت های سهامی خاص انتخاب دو نفر به عنوان بازرس اصلی و بازرس جایگزین واجب می باشد.
۴. بازه زمانی مدیریت مدیران در شرکت با مسئولیت محدود بدون محدودیت بوده و اعضای شرکت می توانند بازه های زمانی محدود و نا محدود برای مدیران در نظر بگیرند. در شرکت های سهامی خاص، مدیران در بازه زمانی حداکثر دو سال انتخاب می شود.
۵. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار برای اعضای شرکت های مدیریت محدود امری ضروری نمی باشد. در شرکت های سهامی خاص برای ثبت آگهی های دعوت شرکت، وجود روزنامه های کثیر الانتشار ضروری می باشد.
۶. در شرکت های با مسئولیت محدود تشکیل گروه های عمومی در شرکت با مسئولیت محدود دارای شرایط دشوار و پیچیده ای می باشد. در شرکت های سهامی خاص شرایط آسان تری در نظر گرفته شده است.
نکته: در شرکت های سهامی خاص، مجمع توسط هیات رئیسه شرکت با دو نفر به عنوان ناظر شرکت، یک نفر به عنوان رئیس مجمع و یک نفر به عنوان منشی از میان سهامداران موجود تشکیل می شود. در شرکت های سهامی خاص منشی می تواند جزو سهامداران نباشد.
نکته: در شرکت هایی با مسئولیت محدود، مجامع تنها در حالتی که شرکا بیش از دوازده نفر باشند ، تشکیل می گردد.
۷. می توان از میان شرکا و یا افرادی غیر از شرکا شرکت، مدیران شرکت ها با مسئولیت محدود را انتخاب نمود. مدیران در شرکت های سهامی خاص حتما باید از میان سهامداران انتخاب شوند و انتخاب مدیران پس از تهیه تعداد سهام وثیقه ای تعیین شده در اساسنامه و تسلیم آن به صندوق شرکت تعیین می شود.
۸. تقسیم سود در شرکت های با مسئولیت محدود، به میزان سهم الشرکه شرکا می باشد. ترتیب تقسیم در اساسنامه قابل تغییر می باشد. در شرکت های سهامی خاص تقسیم سود در شرکت های سهامی خاص الزاما به نسبت تعداد سهام شرکا می باشد. در شرکت های سهامی خاص، امکان اخذ روش های دیگری روی این کار امکان پذیر نمی باشد.
۹. در مواردی که قسمتی از سرمایه شرکت متشکل از آورده های غیر نقدی باشد، تقسیم این آورده ها در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا انجام می گیرد و مسئولیت صحت و درستی برآورد به عهده شرکا می باشد اما در شرکتهای سهامی خاص تقسیم آورده های غیر نقدی توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود.

تفاوت شرکت محدود و خاص تفاوت شرکت محدود و خاص تفاوت شرکت محدود و خاص 5 1

تفاوت شرکت محدود و خاص


تفاوت شرکت مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص

شباهت های شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود :
۱. یک میلیون ریال حداقل سرمایه مورد نیاز می باشد.
۲. افزایش سرمایه در شرکت سهامی خاص و شرکت های بامسئولیت محدود اختیاری می باشد.
۳. در شرکت سهامی خاص حق رای به تعداد سهام در شرکت می باشد و در شرکت های با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود.

نکته: تفاوت شرکت محدود و خاص در نام شرکت نمی باشد و به راحتی می توان طبق قوانین جاری سازمان ثبت شرکت ها نام مورد نظر را انتخاب کرد. برای اطلاعات بیشتر در زمینه تفاوت شرکت محدود و خاص می توانید به قسمت آموزش مراجعه نمایید و مقالات مرتبط را مطالعه فرمایید

جدید
دیدگاه
برچسب ها