تفاوت شرکت با موسسه

تفاوت شرکت با موسسه

بسیاری از افراد بر این باورند که شرکت با موسسه هیچ تفاوتی ندارد و این دو را یکی می دانند حتی به جای شرکت از موسسه و یا به جای موسسه از شرکت استفاده می کنند. در این مقاله به طور کامل به تفاوت شرکت با موسسه می پردازیم. برای این که این تفاوت را برای شما بصورت واضح آشکار کنیم، ابتدا به تعریف هر یک و ارکان تشکیل دهنده آن بطور جداگانه می پردازیم بنابراین اگر خیلی کنجکاو هستید که  تفاوت شرکت با موسسه را کامل بدانید تا برای ثبت شرکت ویا موسسه این دو واژه را به درستی بیان کنید تا پایان این مقاله همراهمان باشید.

تفاوت شرکت با موسسه تفاوت شرکت با موسسه تفاوت شرکت با موسسه 11 2

تفاوت شرکت با موسسه

در ابتدا به تعریف شرکت و ارکان تشکیل دهنده آن می پردازیم.
شرکت: از اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا از هر دوی آن تشکیل شده است. برای تشکیل شرکت باید بیش از دو عضوء وجود داشته باشد. شرکاء با داشتن هدف و اطمینان به یکدیگر می توانند دارای شرکت موفقی باشند. علاوه بر شرکاء شرکت از کارمند، منشی، مشتری، خدماتی، پیک موتوری برای انجام فعالیت ها نیز تشکیل شده است. بر اساس قانون تجارت شرکت ها به سه قسم تشکیل شده است که عبارتند از:
–    شرکت هایی که سرمایه گذاران آن مسئولیت بسیار زیادی را بر عهده دارند.
–    شرکت هایی که سرمایه گذاران آن به مقدار سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند دارای مسئولیت می باشند.
–    شرکت هایی که برخی از سرمایه گذاران آن دارای مسئولیت محدود و برخی دیگر دارای مسئولیت نا محدود است.

تفاوت شرکت با موسسه تفاوت شرکت با موسسه تفاوت شرکت با موسسه 2 9

تفاوت شرکت با موسسه

انواع شرکت: شرکت ها به دو قسم شرکت تجاری و غیر تجاری(مدنی) تشکیل شده است.
شرکت تجاری: در قانون تجارت هیچ تعریفی از این نوع شرکت بیان نشده است. اما شرکت تجاری همانطور که از نام آن مشخص است در زمینه تجارت به فعالیت می پردازند. این نوع شرکت باید حداقل از دو عضوء تشکیل شده باشد که هر کدام سرمایه خود را در شرکت قرار می دهد و مقدار سود و یا زیان را بصورت مساوی و یا آنگونه که در اساسنامه بیان نموده اند تقسیم می شود. این عمل باعث می شود تا شرکت تجاری به وجود آید. شرکت تجاری به انواع گوناگونی از قبیل شرکت سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیر سهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی تقسیم شده است برای آشنایی هر یک توضیح مختصری را در ذیل ارائه می دهیم.

تفاوت شرکت با موسسه تفاوت شرکت با موسسه تفاوت شرکت با موسسه 1 12

تفاوت شرکت با موسسه

–    شرکت  سهامی عام: نوعی شرکت بازرگانی است که سرمایه به سهام تقسیم شده و قسمتی از این سرمایه نیز با فروش سهام به مردم به دست می آید. باید حداقل از دو نفر تشکیل شود و مسئولیت هر یک بستگی به مبلغ سهام آن می باشد.
–    شرکت  سهامی خاص: نوعی شرکت بازرگانی است که سرمایه به سهام تبدیل شده و کلیه سرمایه را شرکاء پرداخت می کنند و مسئولیت هر یک نسبت به مبلغ سهام آن می باشد.
–    شرکت با مسئولیت محدود: شرکتی است که متشکل از دو یا چند نفر است. سرمایه آن از سهام تشکیل نشده‌است و مسئولیتشان در شرکت به میزان سرمایه خود در شرکت است.
–    شرکت تضامنی : شرکتی است که از دو یا چند نفر تشکیل شده است. مسئولیت شرکت و بدهی به همه‌ی شرکا به طور یکسان است. در شرکت تضامنی، تضامنی بودن شرکت و نام یکی از آن‌ها باید ثبت شود.
–    شرکت مختلط غیر سهامی: از نوع شرکت تجاری است که از یک یا چند عضوء شریک ضامن و یک یا چند عضوء شریک با مسئولیت محدود تشکیل شده است که شرکاء مسئولیتشان محدود به سرمایه است و شرکاء ضامن مسئولیتشان قروض شرکت می باشد.

تفاوت شرکت با موسسه تفاوت شرکت با موسسه تفاوت شرکت با موسسه 3 7

تفاوت شرکت با موسسه

–    شرکت مختلط سهامی : از یک یا دو عضوء شریک ضامن و یک یا چند عضوء غیر ضامن تشکیل شده است. که عضوء ضامن سرمایه اش به سهام تبدیل نشده و مسئولیتش قروض شرکت می باشد ولی شرکاء سرمایشان به سهام تبدیل شده و مسئولیتشان در حد مبلغ سهامشان است.
–    شرکت نسبی: نوعی شرکت تجاری که از دو یا چند عضوء تشکیل شده و مسئولیت هر یک از آن به اندازه سرمایه‌ای که در شرکت قرار داده‌اند می‌باشد و حتما در نام شرکت اسم یکی از شرکاء باید ذکر شود.
–    شرکت تولید و مصرف تعاونی: در این نوع شرکت شریکان شغل خود را به تولید و فروش اجناس و اشیاء تغییر می‌دهند.

تفاوت شرکت با موسسه تفاوت شرکت با موسسه تفاوت شرکت با موسسه 4 6

تفاوت شرکت با موسسه

انواع شرکت غیر تجاری
–    شرکت‌هایی است که  هدفشان به دست آوردن  سود نمی‌باشند.
–    شرکت‌هایی است که  هدفشان به دست آوردن سود و تقسیم آن بین اعضاء یا دیگران می‌باشد.
حال به تعریف موسسه و ارکان تشکیل دهنده آن می پردازیم:
موسسه: موسسه مکانی است که دارای نام معین و فعالیت بخصوصی می باشد. این موسسه می تواند بطور عمومی، خصوصی و یا مخلوطی از عمومی و خصوصی تشکیل شود. موسسات به سه دسته مالکیت، هدف، نوع فعالیت تقسیم شده است.
مالکیت: اگر موسسات در قالب مالکیت تقسیم بندی شده باشد خود به سه دسته موسسات خصوصی، موسسات دولتی و موسسات تعاونی تقسیم بندی شده است.
هدف: متقاضیان هر کدام با هدف های گوناگونی به تاسیس موسسات می پردازند. بنابراین با در نظر گرفتن هدف های گوناگون موسسات آن را بصورت زیر تقسیم نماییم:

تفاوت شرکت با موسسه تفاوت شرکت با موسسه تفاوت شرکت با موسسه 5 6

تفاوت شرکت با موسسه

–    موسسات انتفاعی عمومی و خصوصی:
موسسات انتفاعی عمومی و خصوصی موسساتی هستند که متقاضیان با تاسیس این نوع موسسه در صدد بدست آوردن سود در رابطه با خدماتی، تولیدی و بازرگانی می باشد.
–    موسسات غیر انتفاعی عمومی و خصوصی:
موسسات غیر انتفاعی عمومی و خصوصی موسساتی هستند که بدون در نظر گرفتن افزایش بهره موسسه در رابطه با پیشرفت جامعه مشغول به فعالیت می باشند.
موسسات عمومی همچون مدارس، دانشگاه ها، شهرداری ها، موزه، هلال احمر، بنیان شهداء و غیره. موسسات خصوصی از قبیل موسسات علمی، فرهنگی، ورزشی، خیریه و موسسات دیگری را نیز می شود نام برد.
نوع فعالیت: موسسات از نظر فعالیت به سه دسته تقسیم بندی شده است که اشخاص حقیقی و حقوقی با توجه به این سه قسم یکی را برگزیده و موسسه بر حسب نوع فعالیت اداره می شود.

تفاوت شرکت با موسسه تفاوت شرکت با موسسه تفاوت شرکت با موسسه 6 2

تفاوت شرکت با موسسه

–    موسسات تولیدی: محصولاتی که متقاضیان با استفاده از دستگاه های پیشرفته و مواد اولیه مرغوب تولید می کنند و آن ها را برای مصرف به بازار عرضه می کند.
–    موسسات خدماتی: موسساتی هستند که با توجه به نیاز افراد به آن ها خدمات مربوطه تخصصی و یا غیر تخصصی ارائه می دهند. بعنوان مثال مسافربری، بیمارستان های خصوصی، هتل ها و ….
–    موسسات بازرگانی: موسساتی هستند به خرید و فروش محصولات بصورت مواد خام و یا فرآورده می پردازند و حتی کالا را از تولید کننده به مصرف کننده انتقال می دهند.

تفاوت شرکت با موسسه تفاوت شرکت با موسسه تفاوت شرکت با موسسه 7 2

تفاوت شرکت با موسسه

حال با توجه به تعاریفی که در بالا نمودیم می توانیم به  تفاوت شرکت با موسسه پی ببریم بنابراین تفاوت مهمی که این دو نوع با یکدیگر دارند به شرح زیر می باشد.
–    در تاسیس شرکت ها بیشترین هدف به دست آوردن سود از محصولات می باشد ولی در موسسات همانطور که گفتیم همه ی هدف به دست آوردن سود نمی باشد.
–    موسسات می توانند در بخش خصوصی و تحت مالکیت دولت قرار گیرند.
–    شرکت ها در قالب شرکت تجاری هستد ولی موسسات جزء غیر تجاری می باشد.
–    در ثبت موسسات ارائه گواهی عدم سوء پیشینه افراد لازم نمی باشد.
–    موسسات حتی با یک عضوء نیز می تواند تشکیل شود ولی شرکت ها این چنین نیست و باید بیش از دو عضوء باشد.

تفاوت شرکت با موسسه تفاوت شرکت با موسسه تفاوت شرکت با موسسه 8 2

تفاوت شرکت با موسسه

برای اطلاعات بیشتر در مورد  تفاوت شرکت با موسسه می توانید این مقاله را مطالعه کنید یا در هز زمان از شبانه روز با تلفن ۰۲۱۴۳۹۰۲۰۰۰تماس حاصل فرمایید تا کارشناسان ما در این زمینه شما را راهنمایی کنند. تفاوت شرکت با موسسه

جدید
دیدگاه
برچسب ها