اپلیکیشن ثبت شرکت

افزایش و کاهش سرمایه شرکت

شركتها در مواقعی كه احتیاج به نقدینگی برای فعالیت های جدید یا توسعه فعالیتهای قبلی دارند از یكی از مزایای حضور در بورس یعنی اقدام به افزایش سرمایه می نمایند . تامین مالی از طرق مختلفی چون آورده نقدی، استفاده از اندوخته های سنوات گذشته، صرف سهام و یا تركیبی از موارد مذكور صورت می گیرد.

pdf-icon-64x64  افزایش و کاهش سرمایه شرکت pdf icon

دانلود PDF این مطلب