اپلیکیشن ثبت شرکت

تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت، به معنای ثبت حقوقی تغییرات شرکت در حوزه تغییر آدرس قانونی شرکت بوده که با توجه به گذر زمان و نوع اجاره و مالکیت املاک اداری و گاه موقعیت اداری، بنا به شرایط، ثبت می‌گردد.

pdf-icon-64x64

دانلود PDF این مطلب