رتبه بندی پیمانکاران، مشاوران و EPC

رتبه بندی در زمان کوتاه، تخصص ماست

رتبه بندی تخصصی پیمانکاران، مشاوران و EPC

اخذ، تمدید و ارتقاء رتبه‌های 1 و 2 و 3 و 4 و 5

کارشناسی و تشخیص صلاحیت رتبه بندی پیمانکاران و مشاوران در زمینه های مختلف

pdf-icon-64x64

دانلود PDF این مطلب