جهت پرداخت وجه بصورت آنلاین از طریق درگاه زرین پال، می‌توانید از این بخش اقدام بفرمائید. اطلاعات پرداخت را تکمیل و فیش واریزی را به مشاور خود تحویل دهید.