اخذ مجوز احداث نیروگاه

اخذ مجوز احداث نیروگاه

شاید برای شما سوال پیش آمده باشد که مراحل اخذ مجوز احداث نیروگاه چگونه است. در ادامه به بررسی این موضوع می‌پردازیم. دولت با خصوصی سازی تلاش کرده‌است که به پیشرفت و آبادانی کشور کمک کند. به همین دلیل متقاضیان می‌توانند با اخذ مجوز احداث نیروگاه اقدام ره راه اندازی آن نمایند. قبل از اخذ مجوز احداث نیروگاه باید مجوزهای دیگری از قبیل مجوز محیط زیست، قرارداد خرید برق بلند مدت، اتصال شبکه، مالکیت و موقعیت زمین را مورد بررسی قرار گیرد. برای نیروگاه بیومس مجوز استفاده از زباله و … الزامی است. سازمان توانیر برای اطلاع رسانی به مردم و همکاری آن‌ها جهت احداث نیروگاه از طریق رسانه اقدام می‌کند. متقاضیان با توجه به این اطلاع رسانی می‌توانند با سرعت زیادی برای اخذ مجوز احداث نیروگاه شروع به کار کنند.

اخذ مجوز احداث نیروگاه اخذ مجوز احداث نیروگاه اخذ مجوز احداث نیروگاه 1 6

اخذ مجوز احداث نیروگاه

مراحل اخذ مجوز احداث نیروگاه به شرح زیر است:
تشکیل پرونده و صدور پروانه احداث:
-ارائه نامه‌ای از متقاضی برای درخواست احداث و فرم تعهدنامه به وزارت نیرو.
-تداخل نداشتن محل پروژه با طرح‌های دیگری که در وزارت نیرو بیان شده است.
-بررسی غیر دولتی بودن متقاضی.
-صدور پروانه احداث توسط وزارت نیرو.
اخذ مجوزها و عقد قرارداد:
-اخذ مجوز محیط زیست ، اتصال به شبکه و اخذ مجوز برای تحویل زمین که برای گرفتن مجوز کلیه نیروگاه ها ضروری است.
-اخذ مجوز استفاده از زباله ها برای نیروگاه بیومس ، هر بخش از نیروگاه‌ها به طور جداگانه نیز باید برای دریافت مجوز به عوامل مربوطه نیز اقدام کرد.
بعد از بررسی کلیه مجوزهای دریافت شده، به قرارداد خرید برق بلند مدت با متقاضی می‌پردازند.
بعد از عقد قرارداد در دوره پیش بردن فرآیند و احداث نیروگاه:
-در دوره اولیه متقاضی برای تامین مالی پروژه باید تلاش کند.
-انجام عملیات اجرایی دوره احداث نیروگاه توسط متقاضی ونظارت بر پیشرفت احداث نیروگاه توسط وزارت نیرو.
-هماهنگی توسط مدیریت شبکه برای اتصال به شبکه بعد از کامل شدن احداث نیروگاه.
دوره بهره برداری:
-با شروع بهره برداری نیروگاه ها و فراهم کردن صورت‌حساب های برق به مدت ماهانه توسط متقاضی.
-پرداخت صورت حساب‌های ماهانه توسط سازمان توانیر.
-متقاضیانی که قصد احداث نیروگاه را دارند باید مجوز برای احداث نیروگاه را از وزارت نیرو دریافت کنند. کسانی مورد تایید وزارت نیرو قرار می‌گیرنند که واجد صلاحیت باشند و سرمایه کافی را داشته باشند.
-مدت زمان مجوز برای نیروگاه‌های مختلف، متفاوت است.

اخذ مجوز احداث نیروگاه اخذ مجوز احداث نیروگاه اخذ مجوز احداث نیروگاه 1 2 1

اخذ مجوز احداث نیروگاه

پروانه احداث به سه دسته تقسیم می‌شوند:
۱. احداث نیروگاه‌های بزرگ، بیش تر از ۲۵ مگاوات.
۲. احداث نیروگاه‌های مقیاس کوچک، کم تر از ۲۵ مگاوات.
۳. احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر.

اخذ مجوز احداث نیروگاه اخذ مجوز احداث نیروگاه اخذ مجوز احداث نیروگاه 4 1

اخذ مجوز احداث نیروگاه

ارزیابی زیست محیطی احداث نیروگاه :
قبل از اخذ مجوز احداث نیروگاه باید توجه لازم به محیط زیست وجود داشته باشد. متقاضیان برای مجوز محیط زیست باید از طریق حفاظت سازمان محیط زیست اقدام کنند. به طور مثال می‌توان خطراتی که بعضی از نیروگاه ها بر محیط زیست دارند را نام ببریم: کشته شدن پرندگان در نیروگاه های بادی ، تصویه دود خروجی از سوزاندن زباله ، بررسی ترکیب شیمیایی آب خروجی از منابع زمین گرمایی و … همچنین باید فاصله نیروگاه از مناطق مسکونی هم مورد توجه قرار گیرد.
بعد از اخذ مجوز احداث نیروگاه مدت اعتبار آن در پروانه آن قید شده است. این مدت زمان بین شش ماه تا یک سال می‌باشد. در صورت عدم پیشرفت پروژه نیروگاه،‌ باعث باطل شدن پروژه می‌شود. مدت زمان احداث و شروع بهره‌برداری تجاری از نیروگاه‌ها حداکثر هجده ماه می‌باشد. برای مثال می‌توان موارد زیر را نام برد:
بیوماس، زمین گرمایی و آبی کوچک، حداکثر ۳۰ ماه
بادی، بازیافت تلفات حرارتی در فرآیندهای صنعتی حداکثر ۲۴ماه
انواع خورشیدی حداکثر ۱۵ماه

اخذ مجوز احداث نیروگاه اخذ مجوز احداث نیروگاه اخذ مجوز احداث نیروگاه 5 2

اخذ مجوز احداث نیروگاه

در نتیجه مدت اعتبار احداث نیروگاه، با توجه به مشخصات آن تعیین می‌شود و با به پایان رسیدن زمان مجوز متقاضی می‌تواند در خصوص گذراندن مراحل اداری، آن را تمدید نماید. متقاضیان اخذ مجوز احداث نیروگاه با توجه به زمان شروع باید احداث نیروگاه را آغاز کنند و با اتمام زمان، بهره برداری را انجام دهند. اگر در هنگام احداث نیروگاه متقاضی کارش را به تاخیر بیاندازد سازمان توانیر موظف است که گزارشی در رابطه با علت تاخیر، شرایط نیروگاه، و اطمینان از تمام شدن کار را به وزارت نیرو اعلام کند. وزارت نیرو وظیفه دارد تا با بررسی این گزارش، تصمیم نهایی برای لغو و یا تمدید نیروگاه را اخذ نماید. در پایان هر گزارشی لازم است که برنامه زمان بندی اجرا پروژه ذکر شود. این برنامه زمان بندی را می توان در مراحل بعدی مانند صدور پروانه احداث و در قرارداد خرید برق به عنوان سند و مدرک استفاده کرد. زمان شروع در برنامه زمان بندی و قرارداد خرید برق و کل مدت آن به سه دوره تقسیم میشود:
۱.دوره پیشبرد
۲.دوره احداث نیروگاه
۳.دوره بهره برداری

اخذ مجوز احداث نیروگاه اخذ مجوز احداث نیروگاه اخذ مجوز احداث نیروگاه 2 4

اخذ مجوز احداث نیروگاه

متقاضیان  اخذ مجوز احداث نیروگاه باید دارای شرایط زیر باشد:
تمامی متقاضیان باید مدارک مربوطه به توانایی مالی، مدیریتی، اجرایی را به سازمان توانیر جهت بررسی ارائه دهند. سازمان توانیر پس از بررسی مدارک و در نظر گرفتن توانایی متقاضی،دعوت همکاری برای احداث نیروگاه را اعلام می‌کند. پس از بررسی نظر خود را به وزارت نیرو اطلاع می‌دهد. در برخی از طرح‌های ارائه شده مذکور که منجر به آسیب رساندن محیط زیست می شوند و یا از نظر اقتصادی به صرفه نیستند، منجر به رد شدن طرح شده و توانیر این رد صلاحیت را نیز به وزارت نیرو اعلام می‌کند.

اخذ مجوز بهره‌برداری نیروگاه

پس از  اخذ مجوز احداث نیروگاه که از طریق وزارت نیرو برای احداث نیروگاه صادر شد، متقاضیان برای تامین برق خود باید با شرکت‌های فروش برق بر طبق شرایط مندرج مجوز نیروگاه قراردادی را بنویسند تا بتوانند از نیروگاه خود بهره‌برداری کنند.
وزارت نیرو به متقاضیان اجازه استفاده از محیط زیست ،تامین آب و تامین سوخت را صادر می‌کند.که برای این کار نیز گرفتن مجوز الزامی می‌باشد.

جدید
دیدگاه
برچسب ها