با سلام،

این بخش صرفاً به منظور امتیاز دهی شما همکاران گرامی برای ارزیابی عملکرد و پیشرفت در فرایند کاری طراحی و تدوین شده است. لطفا با توجه به قوانین و مقررات جاری در شرکت، میزان همکاری، دقت در کارها، ورود و خروج منظم و پارامترهای اینچنینی به خود و نیز همکارانتان امتیاز دهید. بازه عددی این امتیاز بین صفر (ضعیف) تا ۱۰ (بسیار عالی) می‌باشد. این امتیازات با ترکیب فرمول‌های آماری تراز شده و نهایتا همکاران برتر هفته معرفی می‌گردند.

در نظر داشته باشید که در این الگو، به میزان رعایت قوانین و نیز رفتار کاری خود نیز امتیاز می‌دهید و با ترکیب این امتیاز با مجموع امتیازات سایرین به شما، الگوی آماری ایجاد می‌گردد. در صورت وجود دو رای بنام یک فرد، هر دو رای ابطال می‌گردد، لذا در درج و محرمانگی کد ملی خود دقت نمائید. کارکنان محترم بخش اداری، در لیست اسامی، نیازی به ثبت رای به خودتان ندارید، تنها در بخش اولیه، به خودتان امتیاز دهید.

با تشکر